TETKİD (Türkiye Etkinlik, Toplantı ve Kongre Sektörü Yöneticileri Derneği )

Kurumsal şirketlerin etkinlik yöneticileri ile etkinlik, kongre ve incentive alanında faaliyet gösteren ajansları bir araya getirmek ve bu doğrultuda Türkiye MICE sektörünün standartlarını ve hizmet satın alma kriterlerini belirlemek amacıyla kurulan TETKİD, Türkiye MICE sektörünün genel yapısını dünya standartlarına çıkarma hedefi doğrultusunda faaliyet gösteriyor. TETKİD, uzun vadede Türkiye MICE sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirerek tam kapsamlı bir sektörel birlik olmayı hedefliyor. TETKİD, gerçekleştireceği etkinliklerde 360 derecelik bir bakış açısıyla hem markaları, hem etkinlik firmalarını, hem de tedarikçileri bilinçlendirmeyi ve dünyadaki yenilikler hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Dernek üyeleri, Türkiye ve dünya MICE sektöründe gerçekleşen tüm yeniliklerden ve teknolojik gelişmelerden anında haberdar olurken, aynı zamanda Türkiye MICE sektörü hakkında gerçekleşecek olan detaylı araştırmalardan yararlanarak iş kalitesini arttırıcı aksiyonları planlayabilecekler. MICE sektörünün kendi paydaşları arasındaki ilişkilerin sağlıklı devam etmesi ve sektördeki rekabetin etik kurallar çerçevesinde sürdürülmesini de hedefleyen TETKİD, uluslararası dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapmayı planlıyor. 

TETKİD’e Kimler Üye Olabilir;

Kurumsal şirketlerin etkinliklerini planlayan ve yöneten üst düzey yöneticiler ile MICE sektöründe hizmet veren etkinlik ajansları, etkinlik mekanları, oteller ve tedarik firmaları TETKİD üyesi olabilirler.

TETKİD M.I.C.E. Club Nedir?

Etkinlik firmaları, etkinlik mekanları, oteller ve tedarik firmalarının sahipleri ya da karar almak yetkisine sahip üst düzey yöneticiler TETKİD bünyesinde bulunan M.I.C.E. Club'a üye olabilirler. M.I.C.E. Club, Türkiye MICE sektörünün; acenta, otel, etkinlik mekanı ve servis tedarik edici firmalar gibi tüm aktörlerini bir araya getirmek ve sektöre yön vermek amacı doğrultusunda faaliyet gösterir. TETKİD tarafından oluşturulmuş ve sektörün gelişimine dair karar verilmesi amacıyla düzenlenen etkinliklere M.I.C.E. Club üyelerinin katılımı zorunludur. Bununla beraber, TETKİD'in sektörün gelişimine dair düzenleyeceği eğitim çalışmaları, araştırmalar ve benzeri etkinliklere M.I.C.E. Club üyesi firmaların personelleri de katılım gösterebilirler. M.I.C.E. Club üyelerinin, dernek üye duyurusu ve yapılacak araştırma ve ölçümleme raporlarına erişim imkanı olacaktır. 

TETKİD M.I.C.E. Club’a Kimler Üye Olabilir?

MICE sektörü profesyonelleri M.I.C.E. Club üyesi olabilirler. 

Dernek Amaçları;

• Kurumların etkinlik yöneticilerini ve MICE sektörünü TETKİD çatısı altında bir araya getirmek,

• MICE sektörünün standartlarını belirlemekl, etik kuralları ve değerlerinin ortaya çıkmasını sağlamak,

• Hizmet satın alma kriterlerini belirlemek,

• Meslek standartlarının yükseltilmesine öncülük etmek, 

• Etkinlik endüstrisinin çevre dostu ve sürdürülebilir dönüşümüne öncülük etmek, 

• Üyeler arasında networking ve bilgi alışverişinin sağlamak, sektörün kurumları ve profesyonelleri arasında yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirmek,

• Mesleğe yeni katılacak iş gücüne gerek marka tarafında gerekse etkinlik firmaları ve tedarikçileri bazında eğitim sunmak,

• Üyeleri mesleki, sosyal, ekonomik, yasal konulardaki güncel gelişmelerden haberdar etmek, 

• Paydaş ilişkilerinin sağlıklı yürümesini sağlamak,

• Düzenlenecek B2B etkinlikler ile yeni iş birliklerinin hayata geçirilmesini sağlamak, 

• Uluslararası etkinliklerin Türkiye’ye düzenlenmesi için ülke MICE endüstrisini tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak, 

• Seminer ve oturumlar ile dünyadaki yeniliklerin, trendlerin ve etkinlik teknolojilerinin takip edilmesi,

• Düzenli araştırmalar yaparak üyelerini bilgilendirmek, 

• Sektördeki tüm paydaşların sorunları için çözüm önerileri üretmek,

• TETKİD'le benzer amaçlar için faaliyet gösteren uluslararası dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

• ACE of M.I.C.E. Awards jüri üyeleri dernek üyesi olmak zorundadır.

KOMİTELER

• Eğitim Komitesi

• Araştırma & Ölçümleme Komitesi

• Üye İlişkileri Komitesi

• Değerler Komitesi

• UluslararasıKongreler Komitesi

• Yeşil Etkinlikler Komitesi

TETKİD ÜYELİK

TETKİD'e üye olmak için üyelik sayfamızı ziyaret ediniz.